Terug naar Home
 
 
Organisatie Advies

 
Curabel voert opdrachten uit voor zowel de medische sector als het bedrijfsleven en heeft meer dan voldoende expertise in huis voor het aanvaarden en uitvoeren van opdrachten op onderstaande vakgebieden:

 • adviseren en begeleiden van directies bij het doorvoeren van 
  herstructureringen van een bedrijf of een onderdeel hiervan
 • adviseren bij vraagstukken ter verbetering van het rendement/bedrijfsresultaat
 • adviseren bij financieringsvraagstukken
 • verbeteren van de interne controle/administratieve organisatie
 • Verbeteren en advies bij Marketing en Communicatie
 • opzetten van management informatie (systemen)
 • begeleiding en advies bij bedrijfsovername(n)
 • desgevraagd uitvoeren van due diligence onderzoeken
 • fungeren als klankbordfunctie voor de directie

 

2012 © Curabel | Disclaimer | Voorwaarden |