Terug naar Home
 
 
Bedrijfsscan

 
Met behulp van de Bedrijfsscan wordt op een snelle wijze inzicht verkregen in uw bedrijfsvoering en de relevante ontwikkelingen.
In een beknopte rapportage worden de kansen en bedreigingen in de markt beschreven alsmede de sterke en zwakke punten van uw organisatie.

Knelpunten identificeren
Het doel van deze doorlichting is om knelpunten te identificeren. Samen met de directie worden de verbeteringen en het plan van aanpak vastgesteld.

De Bedrijfsscan duurt, afhankelijk van de grootte van de organisatie, vijf tot tien dagen. Na een intake gesprek met de directie, worden interviews afgenomen met de key-functionarissen. Tevens worden de jaarverslagen, het strategisch plan en overige relevante stukken bestudeerd.

 


 

2012 © Curabel | Disclaimer | Voorwaarden |