Terug naar Home

Inleiding

De zorgsector is nog nooit zo in beweging geweest als de laatste jaren.
Bezuinigingen en het korten van budgetten zijn vraagstukken, waar directies van zorginstellingen en zorgaanbieders continue mee worden geconfronteerd.

Waar vroeger de zorg centraal stond, vragen nu efficiency, kwaliteit en kostenbeheersing om tenminste dezelfde aandacht.
Vergrijzing en baanbrekende, maar kostbare nieuwe behandelmethodes zetten budgetten onder druk.
Als reactie daarop tracht de overheid door de introductie van marktwerking besparingen af te dwingen.

Geen eenvoudige opgave voor een management, dat weinig tot geen ervaring heeft met de zakelijke aanpak die samenhangt met de overgang van de publieke naar private sector.

 

Specialisten

De adviseurs van Curabel zijn gespecialiseerd in dit veranderingsproces en ondersteunen directies van zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, ZBC’s en privéklinieken, waar het gaat om bedrijfseconomische en/of - bedrijfskundige vraagstukken.

 

 

 

 

 

 

Klankbord

Curabel is hèt kritische klankbord bij uitstek voor de directie of Raad van Bestuur.  

Curabel helpt hen om meer rendement en continuïteit uit de organisatie te halen. 

Ervaring

Onze dienstverlening kenmerkt zich door de persoonlijke benadering en de doelgerichtheid. Onze adviseurs kunnen bogen op jarenlange ervaring als adviseur of manager.

Uitgelicht

Jos van Riel.

Zorginstellingen en zorgaanbieders hebben te maken met een sterk veranderende markt.
Een toenemende vraag door de vergrijzing, de slag om personeel en meer en meer concurrentie.

Wanneer zorgaanbieders alleen bezuinigen en efficiencymaatregelen doorvoeren, versterken zij zich niet voor de toekomst. Want ook de zorgmarkt wordt steeds transparanter.


Lees meer>>

 

 

2012 © Curabel B.V. | Disclaimer | Voorwaarden |